Premis Sant Jordi 2017

MODALITATS

Prosa 

• Adults a partir de 19 anys 

• Juvenil 

– grup D: 1r i 2n d’ESO 

– grup E: 3r i 4t d’ESO 

– grup F: de 15 a 18 anys 

• Infantil 

– grup A: 1r i 2n de primària 

– grup B: 3r i 4t de primària 

– grup C: 5è i 6è de primària 

 

Poesia 

• Adults a partir de 19 anys 

• Juvenil 

– grup D: 1r i 2n d’ESO 

– grup E: 3r i 4t d’ESO 

– grup F: de 15 a 18 anys 

• Infantil 

– grup A: 1r i 2n de primària 

– grup B: 3r i 4t de primària 

– grup C: 5è i 6è de primària 

 

Relat curt 

A partir de 15 anys. L’extensió del relat ha de ser d’aproximadament un foli o 3.500 caràcters (amb espais). El tema serà lliure. Cada concursant pot presentar com a màxim un treball d’aquesta modalitat.

 

BASES

Primera 

Les obres participants hauran de ser inèdites i escrites en català. 

Segona 

Els treballs han d’estar escrits amb ordinador per una sola cara i amb interlineat d’1,5. En el cas dels infants, també s’acceptaran els treballs dels grups A, B i C escrits a mà i amb lletra entenedora. En el grup A s’acceptaran els reculls de narracions i contes que conformin una unitat narrativa. 

Tercera 

En la modalitat prosa, l’extensió no ha de ser superior a 5 fulls DinA4. En la modalitat poesia, l’extensió és lliure. 

Quarta 

Tothom que hi vulgui participar ha de presentar un sobre gran que contingui el text original i 5 còpies (total 6 exemplars) signats amb pseudònim i un sobre petit tancat amb el nom, cognoms, adreça de l’autor, telèfon i fotocòpia del DNI (majors de 15 anys), i adreça electrònica. A la part de fora del sobre petit es consignaran el pseudònim amb què s’hagi signat el treball, el grup en què participa i, si s’escau, el nom del centre escolar. 

Cinquena 

Els treballs es poden lliurar als llocs següents: Biblioteca Martí Rosselló (Ctra. Vilassar de Dalt, 100) i Centre Cívic de Premià de Mar (Esperança, 19). 

El termini de presentació dels treballs serà a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases a la web municipal www.premiademar.cat i finalitzarà el dissabte 1 d’abril en l’horari d’apertura dels equipaments 

Sisena 

Premis 

• Categoria adult: 

– Premi de prosa: 350 € 

– Premi de poesia: 350 € 

– Relat curt: 100 € 

Sobre l’import del premi hi haurà la retenció fiscal oportuna 

• Categoria juvenil: 

Hi haurà dos premis per grup (D, E i F) i modalitat (prosa i poesia) 

– Primer premi: 

val de 50 € per comprar llibres 

– Segon premi: 

val de 25 € per comprar llibres 

• Categoria infantil: 

Hi haurà dos premis per grup (A, B i C) i modalitat (prosa i poesia). Els premis seran un lot de llibres. 

Tots els treballs premiats es publicaran digitalment i es podrà descarregar gratuïtament a: 

www.bibliotecapremiademar.org. 

Setena 

El jurat de la categoria d’adults i juvenil serà format per per experts del món literari i cultural de Premià de Mar. El jurat pels grups A, B, C estarà format per professors de les escoles i instituts de Premià de Mar, i s’organitzarà en funció dels grups diversos. 

Vuitena 

El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic el diumenge 30 d’abril a l’Espai l’Amistat. 

Novena 

En els grups A, B, C , D i E, els centres escolars poden aportar treballs del seu alumnat. En aquest cas, cada centre escolar podrà presentar un màxim de sis treballs per modalitat i grup si és d’una línia i vuit treballs si és de doble línia. 

Desena 

Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors així com els drets de publicació i els de reproducció en qualsevol format. Totes les persones participants en aquest concurs literari, tinguin l’edat que tinguin, podran ser fotografiades. L’Ajuntament de Premià de Mar podrà fer ús d’aquestes fotografies per publicitar i difondre aquest acte sense necessitat prèvia de cap tipus d’autorització. Els noms i les fotografies dels participants poden sortir publicats a la premsa i altres mitjans de comunicació. 

Onzena 

El fet de concursar suposa l’acceptació implícita d’aquestes bases. 

 

concurs literari sant jordi 2017 premià de mar