Trobada de Pit de Mar. Grup de suport a la lactància materna